HLAVNÉ ČINNOSTI:

   PROENERGIA, s.r.o. Banská Bystrica bola založená dna 29.4.1994. Hlavnou náplňou činnosti firmy sú ako projekčné, tak i realizačné práce, hlavne v energetike, v tepelnom hospodárstve a v oblasti PSV činnosti. Spoločnosť PROENERGIA, s.r.o. v zmysle živnostenských oprávnení, oprávnení IBP, kvalifikácie a profesného zázemia ponúka rad činností spôsobom hlavného dodávateľa i poddodávateľským spôsobom:


O SPOLOČNOSTI
HLAVNÉ ČINNOSTI
REALIZAČNÝ LIST
KONTAKTY
HOMEPAGE
projektová, poradenská a konzultačná činnosť v investičnej výstavbe komplexne so zameraním na plyn. zariadenia, tepelné zdroje, kotolne, výmenníkové stanice a energetiku

výroba, inštalácia, opravy, rekonštrukcie, montáž a demontáž ústredného kúrenia a vzduchotechniky, výmenníkové stanice, kotolne, rozvody ústredného kúrenia a vody, ...

plynoinštalatérstvo - výroba, inštalácia, opravy, rekonštrukcie, montáž a demontáž nízkotlakových a stredotlakových plyn. zariadení, plynoinštalácie tepelných zdrojov, rozvody priemyselných a domových plynovodov, plynové prípojky, ...

inžinierska činnosť v investičnej výstavbe komplexne, konzultačná a poradenská činnosť, výkon stavbyvedúceho....

výroba, montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky tlakových zariadení

odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení, tlakové stanice, regulačné stanice, prípojky

montáž, oprava a údržba elektrických zariadení, s napätím do 220 kV, vrátane bleskozvodov

dodávky merania a regulácie

maliarske a natieračské práce, tepelné izolácie potrubných rozvodov

zváračské práce akéhokoľvek druhu a rozsahu

konzultačná a poradenská činnosť v oblasti hutníctva, strojárenstva, chémie, spracovateľského priemyslu a energetiky

priemyselný marketing a analýza v priemysle, obchodná a sprostredkovateľská činnosť

PROENERGIA, s.r.o.   Laskomerská 2, 974 01 Banská Bystrica